Kinderen en hun gescheiden ouders

Als partners gaat u scheiden als ouders blijft u verbonden.
Ouders en kinderen beleven een emotionele periode.

Opvoeden Anders biedt ondersteuning om zoveel mogelijk in het belang van uw kind te handelen.

Voor kinderen is de scheiding van hun ouders een vaak moeilijke en onzekere periode.

Het kost tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.

Hoe gaan we om met ontkenning, boosheid en verdriet, moeilijk gedrag, berusting en uiteindelijk acceptatie.

Opvoeden Anders steunt u met vragen zoals:

  • Hoe vertellen wij het aan onze kinderen
  • Hoe kan ik mijn kind, ondanks mijn eigen emoties tot steun zijn
  • Een nieuw gezin, (samengesteld gezin) en hoe verder te gaan
  • Co-ouderschap ja of nee?

Juist in deze moeilijke periode is het voor ouders vaak lastig om rust uit te stralen die voor de kinderen zo belangrijk is.

Door in contact te blijven met je kind zorg je er voor dat hij kan leren van oplossingen zoeken en vinden een hoe verder te gaan.

Opvoeden Anders begeleidt ouders en kinderen die een echtscheiding meemaken.
Een scheiding heeft gevolgen voor alle gezinsleden. In de ene situatie verloopt de scheiding problematischer dan in een andere. Ouders en kinderen beleven een emotionele periode. Opvoeden Anders biedt ondersteunende gesprekken om zoveel mogelijk in het belang van uw kind te handelen.