Ouder- en gezinsbegeleiding

Ouderbegeleiding is meer dan “aandacht voor ouders”, het perspectief van de ouder krijgt een centrale plek.

Opvoeden Anders steunt u met om antwoorden te vinden bij vragen rond opvoeding en ontwikkeling.

Als er moeilijke situaties spelen in uw gezin is het vaak effectief om meerdere gezinsleden bij de begeleiding te betrekken.

We gaan met elkaar in gesprek in een veilige sfeer.

Een open gesprek waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.

Naast ouder- en gezinsgesprekken kunnen ook creatieve methodieken worden ingezet.

Speel-, doe- en spreekmethoden die aansluiten bij de leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen.

Creatieve werkvormen kunnen het hulpverleningsproces een meerwaarde geven.