Voor kinderen, jongeren met een beperking, gedrags of ontwikkelingsprobleem, AD(H)D of autisme en hun ouders

Opvoeden Anders biedt ondersteuning bij het leren omgaan met een gedrags- of ontwikkelingsprobleem, AD(H)D, autisme of een beperking. Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden van u en uw kind.

Opvoeden Anders biedt:

  • Begeleiding en ondersteuning in het gezin
  • Ondersteuning bij het leren omgaan met moeilijke momenten
  • Omgaan met emoties
  • Opkomen voor jezelf, ontwikkelen van zelfvertrouwen
  • Invullen van je dag en vrije tijd
  • Aandacht voor spel en creativiteit
  • Zelfstandiger worden
  • Begeleiding bij je ontwikkeling, meer structuur in je leven, minder drukte in je hoofd, minder ruzie met anderen, afspraken maken en nakomen

Opvoeden Anders werkt vooral bij mensen thuis in het gezin.

Er worden creatieve en spelmomenten gebruikt om doelen te bereiken.

Er kan ook gekozen worden voor een individuele activiteit of training.

Er zijn ook mogelijkheden om te oefenen buitenshuis met activiteiten.