Cursussen voor ouders en jongeren

Opvoeden Anders biedt trainingen, cursussen en workshops aan voor ouders kinderen en jongeren.

Blij met je baby

De cursus reikt ouders manieren aan om van hun baby te (blijven) genieten. Op een manier die bij de behoefte van hun kind past. Ouders krijgen ruimte om tips en gedachten met elkaar uit te wisselen. Een cursus die mogelijkheid biedt aan ouders om eigen ideeën over ouderschap te ontwikkelen en te inspireren.

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:

 • basisbehoeften van baby’s en het ouderschap
 • contact maken met je baby, zijn lichaamstaal herkennen en de verschillende oorzaken van huilen
 • dagindeling met je baby, eten, slapen, tijd vrijmaken om te ontspannen
 • zorg en werk combineren, omgaan met bijzondere of stressvolle omstandigheden.

Doelgroep: ouders met een baby (0 tot 1 jaar).

Duur/omvang: 4 bijeenkomsten van 2 uur.

 

Peuter in zicht

De cursus helpt ouders bij het vergroten van hun opvoedingsvaardigheden. Uw kind kan zich steeds beter zelfstandig bewegen en wil de wereld ontdekken.

“Nee” en “zelluf doen” horen veel ouders van peuters de hele dag door.

Tijd voor het inzetten van nieuwe strategieën in de opvoeding.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Hoe u als ouder kunt inspelen op het gedrag en de ontwikkeling van uw peuter.
 • Steunen, stimuleren en sturen
 • Opdrachten en oefeningen voor thuis en in de groep met als doel kennis, vaardigheden en inzicht te vergroten.
 • Ouders krijgen ruimte om tips en gedachten met elkaar uit te wisselen.

Doelgroep: ouders van peuters 2 en 3 jaar

Duur/omvang: 4 bijeenkomsten van 2 uur.

 

Opvoeden en zo

Ouders leren omgaan met alledaagse opvoedvragen en beginnende opvoedproblemen. Een cursus voor ouders die opvoedingsvaardigheden willen uitbreiden. Een combinatie van kennisoverdracht, dvd instructie, groepsdiscussie en praktische oefeningen. Ouders worden uitgenodigd om zelf na te denken over de meest wenselijke aanpak. Het accent ligt in de cursus op oplossingen en wenselijk gedrag en hoe ouders daaraan kunnen werken. Het zelfvertrouwen en de competenties van ouders worden versterkt.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Aandacht geven en Prijzen
 • Verbieden
 • Straffen
 • Negeren
 • Apart zetten

Doelgroep: ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd 4 – 12 jaar.

Duur /omvang: 6 bijeenkomsten van 2 uur.

 

Omgaan met pubers

Pubers maken een stormachtige ontwikkeling door. De maatschappij stelt aan hen nieuwe en vaak hogere eisen dan dat zij tot dat moment gewend waren.

Meer handvaten en zelfvertrouwen voor ouders.

Voor ouders kan het lastig zijn om met veranderingen om te gaan en daarin hun eigen rol te bepalen. Met de training krijgen ouders tips om hun kind beter te begrijpen en te begeleiden. De training is concreet, activerend, doelgericht en sluit aan bij de mogelijkheden van pubers en ouders.

Opbouw van de training:

 • Veranderingen in de puberteit
 • Positieve aandacht en manieren van opvoeden
 • Ruzie voorkomen: luisteren naar je puber
 • Ruzie voorkomen: praten met je puber
 • Ruzie oplossen: overleggen met je puber
 • Grenzen stellen en straffen

Doelgroep: ouders van pubers (12-18 jaar).

Duur /omvang: 6 bijeenkomsten van 2 uur

 

Sociale Vaardigheidstrainingen voor kinderen, jongeren ( SoVa)

Voor kinderen en jongeren leeftijd 12- , 12+ en 15+

In deze doe-training leren kinderen en jongeren een aantal sociale basisvaardigheden waardoor zij beter met lastige situaties om kunnen gaan.

Enkele onderwerpen:

 • Kennismaken, een praatje beginnen en luisteren
 • “ Nee” durven zeggen
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Onderhandelen en afspraken maken
 • Omgaan met pesten, boosheid en ruzie
 • Omgaan met groepsdruk