Vertrouwenspersoon

Gerda van Zessen is gecertificeerd extern vertrouwenspersoon bij:

Ongewenste omgangsvormen

Een prettige werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker Veel bedrijven stellen in dit kader een vertrouwenspersoon aan.

 

Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kunt u bij mij terecht voor de volgende diensten:

Opvang, advies en begeleiding bij klachten

Wanneer ongewenste omgangsvormen uw medewerker onder spanning zetten, is het voor de medewerker prettig om naar een externe vertrouwenspersoon te gaan. Een externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie en dat verlaagt de drempel voor medewerkers om contact te zoeken

Ontwikkeling van beleid en richtlijnen

Door het ontwikkelen van richtlijnen voor gedrag kunt u als organisatie de werksfeer bewust en positief beïnvloeden. Dit schept duidelijke grenzen en kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar omgaan.

Voorlichten en informeren van medewerkers

Het is van belang dat het beleid in de organisatie ook echt gaat leven. Diverse vormen van informeren en voorlichten van medewerkers over dit beleid en de werkwijze van de vertrouwenspersoon dragen daaraan bij.

Signaleren, rapporteren, adviseren en trainen van het management

Als vertrouwenspersoon kan ik ook worden ingezet om structureel afwijkend gedrag te signaleren, de (anonieme) rapportage voor bij voorbeeld het sociaal jaarverslag te verzorgen en het management gevraagd en ongevraagd te adviseren over knelpunten in het beleid.

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.