Praktische informatie

Tarieven

De tarieven zijn op aanvraag.

Opvoeden Anders biedt betaalbare kwaliteit.

Opvoeden Anders heeft contracten voor Begeleiding en Gespecialiseerde Begeleiding Z.I.N ( Zorg in Natura) met verschillende gemeenten.

Het is mogelijk om te betalen met een PGB, Persoonsgebonden budget. Wanneer u over een indicatie beschikt kan de Begeleiding en Gespecialiseerde Begeleiding worden vergoed.

Heeft u nog geen indicatie, informeer dan bij Opvoeden Anders, het wijkteam of bij de gemeente waar u woont.

Op alle diensten van Opvoeden Anders en Begeleiden Anders zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Lees de privacyverklaring van Opvoeden Anders.

Services en Links

Jong volwassenen en volwassenen www.begeleidenanders.nl, voor jezelf en de ander

Informatie over PGB en de indicatie www.svb.nl of www.ciz.nl

Overige informatie Per Saldo www.pgb.nl

Landelijke Oudervereninging Balans  www.balansdigitaal.nl


www.positiefopvoeden.nl

www.interactie-academie.be

www.bpsw.nl

Gerda van Zessen is ingeschreven bij het Registerplein voor het register Maatschappelijk werk onder registratienummer 461027373.

Gerda van Zessen is lid van de beroepsvereniging van BPSW registratienummer 100026204.

Over BPSW
De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk borgt de kwaliteit van beroepsuitoefening en identiteit van professionals in sociaal werk. De beroepsvereniging ontwikkelt beroepsstandaarden, maakt kennisoverdracht mogelijk en behartigt de collectieve belangen van de beroepsgroepen. Leden houden zich aan de beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.

Illustraties: Chrisje Maaskant

Fotowerk: Ries Westerlaken

logo: Ab Rooswinkel